Společnost

Společnost TRANSFER TECHNOLOGIÍ a.s. zahájila svou činnost v srpnu 1994. Vznikla při realizaci privatizačního procesu v Chemopetrolu, při kterém byly vyčleňovány neklíčové aktivity, zejména servisní a pomocné činnosti výrobních provozů. V současné době nabízí společnost tyto činnosti :

S utěsňováním za provozu mají pracovníci společnosti dlouholeté zkušenosti. Jedná se o nedestruktivní metodu, kterou je možno odstranit různé typy netěsností provozních médií (kapalin i plynů) bez jakéhokoli přerušení výroby. Dalšími výhodami technologie jsou aspekty bezpečnostní, ekonomické a zejména aspekty týkající se životního prostředí. Řeší problém průmyslového zabezpečení, vyhýbá se odstavování provozujících jednotek a tím umožňuje odklad definitivní opravy do doby plánované odstávky při plné ochraně životního prostředí.

Metodu lze aplikovat na tato provozní média : pára, voda, vzduch, uhlovodíky, žíraviny, vedlejší chemické produkty a pomocné látky (v plynném i kapalném stavu). Z bezpečnostních důvodů nelze utěsňovat kyslík, chlor, fluorovodík a kyanidy v jakékoli formě.

Historie

Společnost TRANSFER TECHNOLOGIÍ a.s. vznikla jako dceřiná společnost Chemopetrolu a.s. v srpnu 1994 při privatizačním procesu, kterým byly z mateřského podniku vyčleňovány neklíčové aktivity, zejména servisní a pomocné činnosti výrobních provozů.

Počátky používání metody odstraňování netěsností však sahají až do roku 1975, kdy se na úseku údržby potrubí CHEZA ČSSP, k.p. Litvínov začíná metoda aplikovat jako doplňková činnost. Ta byla zahájena ve spolupráci se společností Duslo Šala, která byla licenzorem anglické firmy Furmanite.

Zhruba v období let 1977 a 1978 byla vyčleněna skupina pracovníků, kteří se specializovali pouze na odstraňování netěsností.

V roce 1980 přechází tato činnost na inspekční údržbu, kde vzniká DÍLNA SPECIÁLNÍCH ČINNOSTÍ se sedmičlenným týmem. Používána je stále metoda utěsňování firmy Furmanite. Do této doby je utěsňování netěsností prováděno pouze na území Chemopetrolu. Teprve v následujících letech se tato činnost začíná aplikovat i za jeho branami. Prvními zákazníky se stávají Kaučuk Kralupy, Spolana Neratovice, Secheza Lovosice a Teplárna v Komořanech.

srpnu 1994 je dílna speciálních činností vyčleněna z Chemopetrolu a stává se součástí dceřiné společnosti CHEMOPETROL TRANSFER TECHNOLOGIÍ a.s. Ve stejném roce byla navázána spolupráce s francouzskou společností PETROSEAL. Po výborných zkušenostech s metodou utěsňování této společnosti byl tým pracovníků v roce 1995 přeškolen na tuto aplikaci. V březnu 1996získává společnost CHEMOPETROL TRANSFER TECHNOLOGIÍ a.s. výhradní zastoupení společnosti PETROSEAL pro Českou a Slovenskou republiku. Současný tým sestává ze šesti zkušených specialistů a je vybaven potřebným technickým zázemím.

V roce 1998 Chemopetrol odprodává svůj podíl v dceřiné společnosti a vzniká plně soukromý subjekt TRANSFER TECHNOLOGIÍ a.s.