Technologie

TTECH_GIF_1
 Bez odstavení výroby

Metodou firmy PETROSEAL je možno odstranit různé typy netěsností provozních médií (kapalin a plynů) bez jakéhokoli přerušení výroby. Jedná se o nedestruktivní metodu, která řeší problém průmyslového zabezpečení při plné ochraně životního prostředí.

Vlastní proces utěsnění spočívá v tom, že se netěsná část výrobního zařízení uzavře do speciální kovové objímky nebo boxu, který se pod tlakem naplní těsnící hmotou. Široká škála těsnících hmot umožňuje aplikaci metody na tato provozní média:

 • voda, vodní pára
 • vzduch
 • uhlovodíky
 • žíraviny
 • vedlejší chemické produkty

za těchto provozních podmínek:

 • provozní tlaky média                 až 24 MPa
 • provozní teploty média   -180 oC  až 700 oC

Netěsnosti mohou být odstraněny následujícími způsoby:

 • objímkami (na přírubových nebo šroubových spojích)
 • speciálně vyrobenými boxy (boxy na potrubí nebo armatury)
 • standardními předem vyrobenými boxy (na rovné potrubí nebo v ohybech)
 • speciálními G svěrkami (ucpávkové komory armatur)

Opravy touto metodou je však nutno považovat za dočasné (při nejbližší plánované odstávce se doporučuje zařízení opravit klasickým způsobem).

Výhody technologie

 • nedestruktivní metoda
 • umožňuje opakované doplnění těsnící hmoty
 • spolehlivost (menší než 5%ní opakovaní netěsnosti)
 • řeší problém bezpečnosti osob a průmyslového zařízení
 • ochrana životního prostředí
 • vyhýbá se odstavování provozujících jednotek
 • umožňuje zákazníkům odklad opravy do doby plánované odstávky

 

Těsnící hmoty

V současné době jsou vyráběny dva základní druhy utěsňovacích hmot:

 • injektážní (vyžadují specifické vstřikovací nástroje)
 • předem formované (před opravou jsou vulkanizovány)

Hmoty byly vyvinuty tak, aby splňovaly rozdílné nároky praktických provozních podmínek:

 • vlastnosti médií
 • teplotu a tlak v potrubí
 • tepelné rázy
 • velkou kapacitu vstřikování
 • snadnou demontáž objímek a boxů během konečné opravy

Široká škála injektážích těsnících hmot pro různé typy provozních médií umožňuje nejlepší kombinace pro snadné a rychlé vstřikování.

Vrcholem jsou pak těsnící hmoty, které jsou používány v jaderných elektrárnách.

Injektážní zařízení

Naše dlouholetá zkušenost nám umožnila rozvíjet nejspolehlivější a nejúčinnější injektážní nástroje pro velmi rychlé a bezpečné naplnění objímek těsnící hmotou.

Technická podpora

Naše inženýrské oddělení je vždy po ruce vyřešit jakékoli jednotlivé problémy – počítačovou podporou pro specifické technické nákresy. Naši specialisté jsou vždy dostupní pro okamžité odstranění poruch na místě.

Jednotlivé kroky pro odstranění netěsnosti za provozu

 • informace týkající se netěsného zařízení (jmenovitá světlost a tlak, médium, pracovní podmínky)
 • komplexní zhodnocení stavu netěsnosti
 • návrh řešení, předběžná kalkulace
 • zpracování výkresové dokumentace a pracovního postupu
 • výroba objímky nebo boxu
 • vlastní zásah a utěsnění podle zpracovaného postupu
 • ukončení zásahu a předání detailního nákladového rozpisu